Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

U leert om vanuit het gedragstherapeutisch proces gebruik te maken van cognitief gedragstherapeutische interventies die effectief zijn gebleken in de praktijk bij het werken met jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Doel & methode

U leert het gedragstherapeutisch proces en de technieken en methoden uit de cognitieve gedragstherapie toepassen op cliënten met een licht verstandelijke beperking door zowel het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof, als door oefeningen in de praktijk. Uw vaardigheden oefent u onder andere in rollenspellen. Uitgebreide aandacht wordt besteed aan het therapeutische proces, de therapeutische relatie en gesprekstechnieken.

Naast meer zicht en vat op uw eigen persoon, positie en handelen met betrekking tot de cliënten ontwikkelt u specifieke vaardigheden om veranderingen tot stand te brengen. Verschillende didactische middelen worden ingezet om van de theoretische stromingen, processen en technieken kennis te kunnen nemen.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor psychologen, (ortho)pedagogen en overige cognitief gedragstherapeuten die werken met cliënten (individueel of groepen) met een licht verstandelijke beperking. De opleiding is tevens gericht op professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

De opleiding start met de theoretische achtergrond van cognitieve gedragstheorie en licht verstandelijke beperktheid, toepassing van mediatietherapie en behandelprincipes. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op herkenning en behandeling van de belangrijkste probleemgebieden.

Onderwerpen die ruimschoots aan bod komen zijn:

 • Kenmerken van LVB en de stand van zaken van cognitieve gedragstherapie bij LVB
 • Mediatie: gedragstherapie bij LVB
 • Methodisch werken met LVB-cliënten
 • Behandeling van LVB-cliënten met angst en dwang
 • Behandeling van LVB-cliënten met trauma
 • Behandeling van LVB-cliënten met een depressie/dysthyme klachten
 • Behandeling van LVB-cliënten met gedragsproblematiek

 

Onderdelen die in het opleidingstraject herhaaldelijk terugkeren zijn:

 • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties
 • Interactieve bespreking van de leerstof & discussie
 • Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen
 • Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding Cognitieve Gedragstherapie bij cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg heeft afgerond.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd bij de VGCt als vervolgopleiding.

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Tijdens de opleiding dient u zelf te beschikken over de hieronder aangegeven literatuur.
Daarnaast ontvangt u een digitale reader.

data

Nieuwe opleidingen