Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

Tien procent van de bevolking doet wel eens aan kinky seks. Toch zijn lang niet alle hulpverleners voorbereid op deze groep. Uit onderzoek blijkt dat er onder zorgverleners een hoop misverstanden bestaan. Het is vaak niet eens dat artsen, psychologen en andere zorgverleners expliciet iets tegen SM hebben. In plaats daarvan geven zij aan dat ze kennis missen, er onbekend mee zijn of er soms van schrikken.

Bij SM denken we snel aan gevaarlijke zwepen, SM-kelders en in leer gestoken beoefenaars. Maar bij SM moeten we juist gaan denken aan de mensen die we dagelijks in de praktijk tegenkomen. Onderzoek toont aan dat SM’ers hun voorkeur vaak geheim houden voor hun zorgverleners, ook wanneer hun problemen te maken hebben met hun SM-voorkeur. Wanneer SM’ers ervoor kiezen toch eerlijk te zijn over hun kinky activiteiten, merkt een groot deel dat hun zorgverlener hier niet mee om kan gaan. Soms zorgt de reactie van de zorgverlener zelfs voor aanvullende problemen.

Doel & methode

In de cursus SM in de Praktijk wordt u bekend gemaakt met wetenschappelijke kennis op het gebied van SM. Door videoopnames en een interactieve webinar hoort u de ervaringen van Nederlandse SM’ers zelf.

Na afloop van de cursus kunt u:

 • beter onderscheid maken tussen gezond en ongezond seksueel gedrag
 • aan kinky patiënten een veilige omgeving bieden om eerlijk te zijn over hun voorkeuren
 • zich met recht een ‘kink-vriendelijke’ hulpverlener noemen

Voordelen online cursus SM in de Praktijk:

 • Studeren vanuit huis
 • Al het cursusmateriaal online beschikbaar

Doelgroep

Voor wie?

 • Psychologen, psychotherapeuten
 • Huisartsen, psychiaters
 • POH-GGZ
 • Relatietherapeuten
 • Seksuologen
 • Coaches

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

Onderzoek naar SM
In dit cursusonderdeel wordt u op de hoogte gebracht van de huidige stand van het onderzoek naar SM. U leert over de psychische gezondheid van kinksters, wat we zoal weten over hun persoonlijkheid en hoe we het idee van normale versus ‘kinky’ seks eigenlijk moeten begrijpen.

Kennismaken met SM’ers
Uit de media krijgen we een stereotype beeld van SM’ers, maar wat doet deze groep eigenlijk in het echt? We nemen u mee op video-excursie naar SM-locaties, u leert over de belangrijkste begrippen en gewoonten in de SM wereld en u krijgt een beter beeld van de rol van communicatie en instemming.

Problemen
SM’ers komen in de hulpverlening terecht omdat zij tegen problemen aanlopen. Vaak zijn dit dezelfde soort problemen als onder niet-SM’ers. Zo kunnen kinky mensen last krijgen van stemmingsklachten of melden zij zich met een huidprobleem bij de huisarts. SM’ers kunnen echter ook problemen presenteren die typisch zijn voor deze subcultuur. In dit cursusonderdeel leert u hoe u zich als zorgprofessional neutraal opstelt, welke problemen typisch zijn voor kinksters en waarom het zo belangrijk is dat u op de hoogte bent van deze bijzondere voorkeuren.

SM in de hulpverlening
Na inzicht in de achtergrond en leefwereld van SM, gaan we in op de rol die dit speelt in uw dagelijkse praktijk. Hoe pakt u het aan wanneer een SM’er zich met problemen bij u meldt? Hoe maakt u onderscheid tussen uw professionele intuïtie en uw persoonlijke emotionele reactie bij opvallende SM activiteiten? Onderzoek toont aan dat SM’ers hun voorkeur vaak geheim houden voor hun zorgverleners.

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding SM in de praktijk.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u alle cursusonderdelen met goed gevolg heeft afgerond.

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij:
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Registerplein

NIP
KNMP
NVVP
FGZPT
NVVS

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Wordt binnenkort bekend gemaakt.

data

Nieuwe opleidingen