Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

U leert de theoretische achtergronden en de toepassing in de praktijk van schematherapie.
 

De cursus omvat:

Theoretische en praktijkgerichte uitleg;

Literatuurstudie en -besprekingen;

Demonstratie (door docent en d.m.v. videofragmenten);

Oefening van vaardigheden in rollenspel (tweetallen, subgroepen, plenair) en d.m.v. huiswerkopdrachten;

Bespreking van casuïstiek.   

Doel & methode

Na afloop van de cursus beschikt u over kennis van de theoretische achtergronden van schematherapie en kunt u de methode toepassen in de praktijk.

Na afloop van de curus bent u in staat om de volgende technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

  • Diagnostiek en indicatiestelling voor schematherapie;
  • Het opsporen van schema's en modi;
  • Het toepassen van cognitieve technieken in schematherapie;
  • Het toepassen van experientiele technieken.

Deze technieken kunnen worden toegepast bij veel voorkomende klachtgebieden, zoals spanningsklachten, somberheid en angstgevoelens.

Doelgroep

  • Behandelaars met een WO-opleiding (Psychologie, Sociale Wetenschappen of Geneeskunde).
  • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
  • Professionals die van plan zijn om lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden en de basis/verdiepingscursus hebben afgerond.

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

De cursus bestaat uit 4 lesdagen waarbij er aandacht wordt besteed aan de theoretische achtergrond van schematherapie, het oefenen van vaardigheden en bespreken van casuïstiek. De cursus is er op gericht de kennis te vergroten van interventies uit de schematherapie en de toepassing binnen de klinische praktijk. Tevens is er aandacht voor de therapeutische relatie en wetenschappelijke achtergronden. De stof wordt eigen gemaakt door middel van het bekijken van filmfragmenten, het bespreken van casuïstiek en intervisie.

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding Schematherapie.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Gedurende de cursus worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van praktijkopdrachten, casuïstiek, evenals de inzet en aanwezigheid van de deelnemer. Aan het eind wordt een eindopdracht gegeven.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg heeft afgerond.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd bij de VGCt en Register Schematherapie.

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Tijdens de opleiding dient u zelf te beschikken over de hieronder aangegeven literatuur.
Daarnaast ontvangt u een digitale reader.

data

Nieuwe opleidingen