Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

U leert meer over het diagnosticeren van depressie, de verschillende soorten depressies en het differentiëren tussen depressie en een ongedifferentieerde somatoforme stoornis. Verschillende verdiepende technieken gericht op de behandeling van depressie komen aan bod.

Doel & methode

Na afloop van de cursus beschikt u over kennis van diagnostiek en behandeling bij depressie. U kunt differentiëren tussen de verschillende typen depressieve stoornissen en heeft u kennis van specifieke behandelmethodes gericht op depressieve stoornissen. 

Na afloop van de cursus bent u in staat om de volgende technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen: 

 • Het inzetten van analyses uit het cognitief gedragstherapeutische proces om tot behandelinterventies te komen;
 • Het toepassen in behandeling van operante principes en technieken uit de cognitieve therapie; 
 • Differentiëren tussen depressieve stoornissen en de ongedifferentieerde somatoforme stoornis;
 • Inschatten wanneer welke technieken kunnen worden ingezet en wanneer aanvullende (medicamenteuze) behandelingen ingezet kunnen worden.
 • Reflecteren op de voortgang en het effect van depressie op het therapeutisch proces. 

De cursus omvat:

 • Theoretische en praktijkgerichte uitleg; 
 • Literatuurstudie en -besprekingen;
 • Demonstratie (door docent en d.m.v. videofragmenten);
 • Oefening van vaardigheden in rollenspel (tweetallen, subgroepen, plenair) en d.m.v. huiswerkopdrachten;
 • Bespreking van casuïstiek.  

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor psychologen, (ortho)pedagogen en overige cognitief gedragstherapeuten die werken met cliënten (individueel of groepen) met een depressie. De opleiding is tevens gericht op professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

De cursus bestaat uit 4 lesdagen (totaal 25 uur) waarbij er aandacht wordt besteed aan diagnostiek en behandeling bij depressie. Hierbij ligt de nadruk op het differentiëren tussen de verschillende typen depressies, zoals de recidiverende depressie, dysthymie en chronische depressie, alsook differentiatie met de ongedifferentieerde somatoforme stoornis. In de cursus is er aandacht voor het gedragstherapeutisch proces, cognitieve technieken, specifieke interventies en de therapeutische relatie. De stof wordt eigen gemaakt door middel van rollenspellen, het bespreken van casuïstiek en discussie.

Belangrijke onderwerpen zijn:

 • Het cognitief gedragstherapeutisch proces
 • Diagnostiek en differentiatie van depressie 
 • De therapeutische relatie 
 • Preventieve cognitieve training
 • Mindfulness
 • IPT
 • CBASP

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding CGT bij depressie.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Gedurende de cursus worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van praktijkopdrachten, casuïstiek en een schriftelijke toets, evenals de inzet en aanwezigheid van de deelnemer.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg heeft afgerond.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de VGCt, NIP A&O / A&G en Nip 1e lijns.

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met dhr J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, opleidingen@fortagroep.nl.

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Tijdens de opleiding dient u zelf te beschikken over de hieronder aangegeven literatuur.
Daarnaast ontvangt u een digitale reader.

data

Nieuwe opleidingen