Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

U leert om vanuit het gedragstherapeutischproces gebruik te maken van cognitief gedragstherapeutische interventies die effectief zijn bij het werken met systemen. Er wordt ingegaan op het algemeen gezinsfunctioneren en veelvoorkomende (probleem uitlokkende en/of in stand houdende) gezinsinteracties. Naast het cognitief gedragstherapeutisch perspectief komen systeemtherapeutische perspectieven aan de orde. Begrippen als gezinsfase ontwikkeling, genogrammen, circulair vragen, niet verbale technieken en fasen in de behandeling zullen in de opleiding aan de orde komen. Er zullen verschillende probleemgebieden worden behandeld die in gezinnen kunnen voorkomen.

Doel & methode

U leert het gedragstherapeutisch proces en de basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie toepassen op gezinnen door het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof, als door oefeningen in de praktijk. Uw vaardigheden oefent u onder andere in rollenspellen, waarbij u wisselend als therapeut en als cliënt zal optreden.

Aandacht wordt besteed aan het therapeutische proces en de therapeutische relatie. De cursist kan systeemhypotheses maken en een aantal interventies bij gezinnen en echtparen toepassen. Naast meer zicht en vat op uw eigen persoon, positie en handelen met betrekking tot gezinnen ontwikkelt u vaardigheden om veranderingen in gezinnen tot stand te brengen. Er zal van verschillende didactische middelen gebruik gemaakt worden om de verschillende theoretische stromingen en processen en technieken kennis te nemen.

Doelgroep

 • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl
 • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of de Geneeskunde.
 • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

 • Kennis van, en inzicht in, het gebruik van het gedragstherapeutisch proces en de cognitief gedragstherapeutische manier van denken bij systemen, naast andere theoretische stromingen.
 • Kennis van de verschillende systemische begrippen en hoe deze in leertheoretisch perspectief te plaatsen.
 • Kennis van de fasen in het behandelproces bij gedragsverandering in gezinnen.
 • Kennis van de verschillende systemische technieken gekoppeld aan de verschillende theoretische stromingen.
 • Inzicht in de eigen systemische achtergrond en hoe de therapeut als persoon onderdeel is van het systeem wat hij behandelt.
 • Kennis van het opzetten van een werkrelatie met een systeem en hoe de dialoog te gebruiken daarin.

Onderdelen die in het cursustraject herhaaldelijk terugkeren zijn:

 1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
 2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
 3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
 4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding Cognitieve gedrags- en systeemtherapie.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u de cursus met goed gevolg heeft afgerond. M.b.t. absentie houden wij de regels aan die zijn opgesteld door de beroepsverenigingen.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de VGCt beroepsvereniging.

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Tijdens de opleiding dient u zelf te beschikken over de hieronder aangegeven literatuur.
Daarnaast ontvangt u een digitale reader.

data

Nieuwe opleidingen