Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

In de groepsleertherapie van de FortaGroep staan de eigen problemen van de deelnemers centraal. De problemen van de deelnemers kunnen betrekking hebben op hun werk als therapeut maar ook op de privésituatie van de deelnemer.

Doel & methode

Met behulp van cognitief gedragstherapeutische technieken en groepsbehandeling methoden worden problemen geanalyseerd. Vervolgens wordt nieuw doelgedrag geformuleerd en vinden er gedragsexperimenten plaats zowel binnen als buiten de groep. Ten aanzien van de vertrouwelijkheid gelden voor leertherapeut en deelnemers dezelfde eisen opgesteld door het NIP als binnen de therapeutische setting met onze cliënten.

 

Doelgroep

Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl

 

 

 

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

De groepsleertherapie bestaat uit 5 dagen van 8 uur, dit komt overeen met 25 sessies. Voor het lidmaatschap van de VGCT zijn minimaal 25 sessies nodig en maximaal 50 sessies.

Ongeveer 3 weken voor de start van groepsleertherapie neemt de docent contact op met de cursisten om de wederzijdse verwachtingen en leerdoelen te bespreken. 

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding Groepsleertherapie.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

n.v.t.

Certificaat

U ontvangt een certificaat als u de periode met goed gevolg heeft afgerond.

Accreditatie

n.v.t.

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Tijdens deze opleiding hoeft u geen literatuur tot uw beschikking te hebben.

FAQ

data

Nieuwe opleidingen