Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

Gezinnen lopen veelal vast in patronen en gewoonten die er langzaam in zijn gesleten. Problemen stapelen zich op en worden niet opgelost. Op deze manier belandt de jongere in een vicieuze cirkel van verkeerde keuzes. Functional Family Therapy (FFT) is een evidence-based familietherapie voor risicojongeren met complexe gedragsproblematiek en hun gezinnen. In de cursus worden alle aspecten van deze vorm van familietherapie behandeld. Je krijgt een theoretisch overzicht, handreikingen voor de dagelijkse praktijk en er wordt volop geoefend.

FFT is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en richt zich binnen een stevig opgebouwde werkrelatie met alle gezinsleden op de onderlinge relaties in het gezin. Hierbij geldt de overtuiging dat gedragsverandering volgt na verandering van de betekenis van dat gedrag, voor zowel de jongere als voor het gezin.

Doel & methode

Na afloop van de cursus:

- heeft de cursist inzicht in de FFT-werkwijze en heeft er mee geoefend

- kan de cursist leertheoretische en systeemverklaringen noemen voor gedragsproblemen bij jongeren in hun gezinnen

- kan de cursist aspecten van deze werkwijze integreren in de eigen praktijk.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld in het kader van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie. Bij de volledige FFT registratie gelden aanvullende opleidingseisen. Kijk voor meer informatie op https://www.functionalfamilytherapy.com/

Doelgroep

  • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl
  • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of de Geneeskunde.
  • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met gezinnen, zoals maatschappelijk werkers en organisaties als wijkteams en de Raad voor de Kinderbescherming.

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

De therapie vraagt een protocollaire wijze van werken in combinatie met voldoende flexibiliteit. Het richt zich binnen een stevig opgebouwde werkrelatie met alle gezinsleden op de onderlinge relaties in het gezin, met de overtuiging dat gedragsverandering volgt na verandering van de betekenis van dat gedrag, voor zowel de adolescent als voor het gezin.

Het is gericht op het kerngezin, waarbij het systeem er omheen eveneens betrokken wordt. Het is een helder model dat al lerende in theorie en de praktijk goed begrepen en toegepast kan worden.

Alle aspecten van FFT worden behandeld. U krijgt een theoretisch overzicht en handreikingen voor uw dagelijkse praktijk. Bovendien maakt u kennis met het web-based feedback systeem. Er wordt gebruik gemaakt van presentaties, video’s van life sessies, discussies en er wordt gewerkt met voorbeelden uit uw praktijk.

Een gedeelte van het te gebruiken materiaal is in het Engels (boek, FFT/CFS systeem). Een goede beheersing van de Engelse taal is dan ook een vereiste.

 

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding Familietherapie.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Toetsing vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats. Van de cursisten wordt een actieve bijdrage verwacht, ook in de rollenspelen, zoals inbreng van eigen casuïstiek. Aan het eind wordt een geschreven casusanalyse ingeleverd.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg heeft afgerond.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de VGCt.

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Wordt binnenkort bekend gemaakt.

data

Nieuwe opleidingen