Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

In deze vervolgopleiding cognitieve gedragstherapie bij seksuele problemen besteden we aandacht aan de verschillende theorieën en behandelmethoden van seksuele problemen in de CGT. Na een korte historische schets van de ontwikkelingen in de CGT worden de belangrijkste theorieën besproken.

Vervolgens worden voor de diagnostiek en behandeling van seksuele problemen en stoornissen de verschillende modellen en interventies doorgenomen. Hierbij besteden we ruim aandacht aan de rol van cognitieve en emotionele processen bij seksueel functioneren en problemen, in het bijzonder specifieke seksuele cognities en schema's.

Daarna besteden we aandacht aan een aantal veel voorkomende seksuele problemen of stoornissen en de behandeling daarvan. In de cursus wordt geoefend met casuïstiek.

Doel & methode

Na afloop van de cursus is de cursist:

 • bekend met de belangrijkste cognitief gedragstherapeutische theorieën en behandelmethoden bij seksuele problemen en stoornissen.
 • aan de hand van de hulpvraag in staat om samen met de patiënt(en) een behandelplan op te stellen.
 • in staat om een CGT behandeling uit te voeren.
 • op de hoogte van de historische context van seksueel functioneren en seksuele problematiek en is in staat om tegen het licht van de vakinhoudelijk en maatschappelijk- politieke discussie, een persoonlijke mening en positie in te nemen. Dit betekent dat de cursist in staat is om te praten over seks.

De cursusdagen vangen aan met een bespreking van de vakliteratuur. Aan de hand van een studieschema maken cursisten voorafgaand aan een cursusdag een factsheet met een beknopte samenvatting van de literatuur, inclusief een voor de CGT praktijk relevante stelling en kritische vraag. Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een map met factsheets, relevante stellingen en kritische vragen. De cursisten worden geacht om casuïstiek mee te nemen waar vervolgens praktisch mee geoefend wordt. Tijdens de cursus zal gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal (DVD, internet). Iedere cursist stelt op de eerste cursusdag persoonlijke leerdoelen vast. Deze worden op de navolgende cursusdagen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Doelgroep

 • Professionals die van plan zijn om Cognitief Gedragstherapeut VGCt® bij de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden, of CGT-ers met een herregistratie als doel.
 • Psychologen, psychiaters in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie bij seksuele problematiek.
 • Professionals die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

Onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn:

 • de geschiedenis van de seksualiteit, specifiek de positie van de cognitieve gedragstherapie
 • verschillende gedragstherapeutische en cognitieve theorieën van seksueel functioneren, seksuele problemen en stoornissen
 • verschillende cognitief gedragstherapeutische methoden en technieken in sekstherapie
 • kenmerken van de postmoderne mens en opvattingen over seks in onze hedendaagse maatschappij
 • De verschillende onderdelen zullen binnen de cursus een samenhangend geheel vormen.

Onderdelen die in het cursustraject steeds terugkeren zijn:

 • bespreking van de literatuur aan de hand van presentatie (fact sheet), interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
 • Demonstratie, praktische oefeningen en rollenspellen
 • praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding Cognitieve gedragstherapie.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg heeft afgerond.

Accreditatie

CGT vervolgopleiding seksuele problemen is geaccrediteerd bij de VGCt.

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Tijdens de opleiding dient u zelf te beschikken over de hieronder aangegeven literatuur.
Daarnaast ontvangt u een digitale reader.

data

Nieuwe opleidingen