Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

In de cognitieve gedragstherapie (CGT) zijn wereldwijd veelvoorkomende, goed onderzochte en bewezen effectieve vormen van relatietherapie. Inmiddels beschikken we met de Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) over de zogenoemde derde generatie CGT bij relatieproblemen. Acceptatie van onderlinge verschillen en acceptatie van onoplosbare problemen, die inherent zijn aan intieme liefdesrelaties, maken deel uit van IBCT. Hierbij is een duidelijk waarneembare verandering van focus in de CGT bij paren zichtbaar, namelijk de verandering van de focus op de relatie zelf naar een focus op persoonsgerichte affectieve en cognitieve processen. Deze processen hebben vanuit het perspectief van de acceptatie invloed op de kwaliteit van de relatie als geheel. Hierbij speelt het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid een grote rol. Deze IBCT leent zich goed voor eHealth toepassingen. De eerste applicaties verschijnen momenteel in de markt.

In de vakliteratuur worden onder de eerste generatie CGT bij paren met relatieproblemen genoemd: BMT (Behavioral Marital Therapy), BCT (Behavioral Couple Therapy) en TBCT (Traditional Behavioral Couple Therapy). CBCT (Cognitive-Behavioral Couple Therapy) kan worden geschaard onder de tweede generatie.

Alternatieve vormen van relatietherapie zijn veelal gebaseerd op een psychodynamische (inzichtgevende) of client-centered theorie. De laatste jaren zijn ook alternatieve vormen van relatietherapie, zoals Emotionally Focused Couples Therapy (EFCT), populair. In deze vervolgopleiding besteden we aandacht aan de diverse vormen van CGT bij paren met relatieproblemen. De onderliggende theoretische uitgangspunten en implicaties voor relatietherapie worden besproken. Zowel BMT (of BCT), CBCT, IBCT als web-based toepassingen komen aan bod.

Er is speciale aandacht voor het thema vreemdgaan. Problemen na ontrouw en vreemdgaan behoren tot de voornaamste aanmeldingsproblemen bij paren (naast frequente ruzie, botsende karakters of op elkaar uitgekeken zijn) en zijn in Nederland vaak reden voor scheiding. In de cursus wordt geoefend met casuïstiek.

Inmiddels is door de wetenschap overtuigend bewijs geleverd voor de gezondheidsbevorderende aspecten van een intieme, goede en duurzame relatie met een vaste levenspartner. Deze mensen zijn psychisch en lichamelijk gezonder, leven langer en zijn gelukkiger. Mensen met relatieproblemen rapporteren significant meer psychische klachten en lichamelijke problemen en herstellen langzamer als zij ziek worden of te maken hebben met stressvolle perioden in hun leven. Er is een duidelijk verband tussen relationele tevredenheid met de vaste levenspartner en de aanwezigheid van of risico op psychische stoornissen. Des te lager de mate van tevredenheid en kwaliteit van de relatie, des te groter de kans op bijvoorbeeld depressie, angststoornissen of posttraumatische stressstoornis.

Een analyse van het totale aantal scheidingen, gehuwden en samenwonenden, laat zien dat we in Nederland te maken hebben met 100.000 scheidingen per jaar. De helft van de gescheiden mensen heeft áán of meer kinderen onder de achttien jaar. Uit onderzoek komt naar voren dat deze kinderen meer gezondheidsrisico's lopen dan kinderen uit gezinnen waarin de ouders nog bij elkaar zijn.

Op grond van voornoemde bevindingen uit onderzoek, het gegeven dat CGT bij met relatieproblemen een effectieve behandelmethode is en de toename van paren met een hulpvraag, mag een vervolgopleiding CGT bij paren met relatieproblemen niet ontbreken op de lijst van cursussen voor cognitief gedragstherapeuten (eventueel i.o.) of andere werkers in de geestelijke gezondheidszorg.

Doel & methode

Na afloop van de cursus is de cursist:

 • bekend met de belangrijkste cognitief gedragstherapeutische theorieën en behandelmethoden bij relatieproblemen.
 • aan de hand van de hulpvraag in staat om samen met de patiënten een behandelplan op te stellen.
 • in staat om een CGT relatietherapie uit te voeren.
 • op de hoogte van de historische context van relationele problematiek van paren met een vaste levenspartner
 • in staat om tegen het licht van de vakinhoudelijk en maatschappelijk- politieke discussie, een persoonlijke mening en positie in te nemen. Dit betekent dat de cursist in staat is om te praten intieme liefdesrelaties en relatiekwaliteit bij paren en op de hoogte is van de theorie van de IDRR en de verschillen tussen de masters en disasters of relationship.

De cursusdagen vangen aan met een bespreking van de vakliteratuur. Aan de hand van een studieschema maken cursisten voorafgaand aan een cursusdag een factsheet met een beknopte samenvatting van de literatuur, inclusief een voor de CGT praktijk relevante stelling en kritische vraag. Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een map met factsheets, relevante stellingen en kritische vragen. De cursisten worden geacht om casuïstiek mee te nemen waar vervolgens praktisch mee geoefend wordt. Tijdens de cursus zal gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal (DVD, internet). Iedere cursist stelt op de eerste dag persoonlijke leerdoelen vast. Deze worden op de navolgende cursusdagen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Doelgroep

 • Professionals die van plan zijn om Cognitief Gedragstherapeut VGCt® bij de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden, of CGT-ers met een herregistratie als doel.
 • Psychologen, psychiaters in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie bij relatieproblematiek.
 • Professionals die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

Onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn:

 • de geschiedenis en positie van de cognitieve gedragstherapie aangaande de thema's liefde, intieme relaties en relatietherapie
 • verschillende gedragstherapeutische en cognitieve theorieën over intieme liefdesrelaties
 • verschillende cognitief gedragstherapeutische methoden en technieken in relatietherapie, met een focus op tweede en derde generatie CGT bij paren met relatieproblemen
 • opvattingen over intieme liefdesrelaties en relatiebreuk in onze hedendaagse maatschappij

Onderdelen die in het cursustraject steeds terugkeren zijn:

 • bespreking van de literatuur aan de hand van presentatie (factsheet), interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
 • Demonstratie, praktische oefeningen en rollenspellen
 • praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding Cognitieve gedragstherapie.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg heeft afgerond.

Accreditatie

Nascholing CGT Bij relatieproblemen is geaccrediteerd bij de VGCt beroepsvereniging.

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Tijdens de opleiding dient u zelf te beschikken over de hieronder aangegeven literatuur.
Daarnaast ontvangt u een digitale reader.

data

Nieuwe opleidingen