Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

De kern van CGt is het opsporen van belemmerende gedachten en gevoelens. Het zijn niet de gebeurtenissen zelf die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'bril' waardoor hij de dingen ziet. Als je kan leren deze negatieve gedachten anders te interpreteren, krijg je een meer realistische kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en verandert het gedrag.

U leert inhoudelijk over cognitief gedragstherapeutisch werken, het proces, gedragstherapeutische diagnostiek en de basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie. In het tweede deel van de opleiding gaan we dieper in op de toepassing van dit gedragstherapeutisch werken bij de belangrijkste klachtgebieden. Tevens besteden we aandacht aan transdiagnostische factoren en motiverende technieken.

De cursus omvat:

 • Theoretische en praktijkgerichte uitleg;
 • Literatuurstudie en -besprekingen;
 • Demonstratie (door docent of d.m.v. Videofragmenten);
 • Veel oefenen van vaardigheden in rollenspel (tweetallen, subgroepen, plenair) en d.m.v. huiswerkopdrachten;
 • Casuïstiek bespreken

Doel & methode

Na afloop van de cursus beschikt u over kennis van de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. U bent bekend met basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie en gedragstherapeutische analyses (functie- en betekenisanalyse, holistische theorie). U bent in staat om een deelaspect van een cognitieve gedragstherapie onder supervisie naar behoren uit te voeren. Na afloop van de cursus bent u in staat om de volgende gedragstherapeutische technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

 • Registratie-opdrachten;
 • Exposure;
 • Gedragsexperimenten;
 • Responspreventie;
 • Zelfcontrole-, motiverings-, ontspannings- en uitdaagtechnieken.

Deze technieken worden gebruikt bij veel voorkomende klachtgebieden zoals angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen.

Doelgroep

Behandelaars met een hbo-opleiding: SPH, Verpleegkunde, SPV, MWD, SW, toegepaste psychologie.

 

 

 

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

In het eerste deel van de opleiding wordt ingegaan op het cognitief gedragstherapeutisch werken in het algemeen. Het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en de basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie worden behandeld.

Vanaf bijeenkomst 3 wordt er ingegaan op de toepassing van dit gedragstherapeutisch werken bij de belangrijkste klachtgebieden: angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Tevens wordt er aandacht besteed aan transdiagnostische factoren en motiverende technieken.

Belangrijke onderwerpen zijn:

 • Klassieke en operante conditionering;
 • Het cognitieve model;
 • Functie-en betekenisanalyses maken;
 • Holistische theorie opstellen;
 • Vormgeven en toepassen van kosten baten analyses, interoceptieve exposure en exposure;
 • Cognitief gedragstherapeutische behandeling;
 • Vaardigheden in het toepassen van cognitieve dagboeken;
 • Uitdaagtechnieken en het opzetten en uitvoeren van gedragsexperimenten;
 • Contra-conditioneren en imaginaire exposure;
 • Cognitief gedragstherapeutische behandeling van GAS;
 • Metacognitieve therapie en piekerexposure en interventies m.b.t. piekeren.

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding Cognitief gedragstherapeutisch werker.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek. Schriftelijke toetsen over de literatuur in bijeenkomst 4 en 8.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u de cursus met goed gevolg heeft afgerond. M.b.t. absentie houden wij de regels aan die zijn opgesteld door de beroepsverenigingen.

Accreditatie

De opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker is geaccrediteerd door de VGCt, bij Registerplein, SKJ, VSR en V&V RZ

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Tijdens de opleiding dient u zelf te beschikken over de hieronder aangegeven literatuur.
Daarnaast ontvangt u een digitale reader.

data

Nieuwe opleidingen