Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

Door het volgen van deze cursus creëert de professional meer inzicht in het ontstaan en voortbestaan van psychopathologie van migranten. Daarnaast gaan we dieper in op ziektebeleving, ziektepresentatie en hulpzoekgedrag.

Doel & methode

Professionals kunnen na het volgen van de cursus beter aansluiten op de belevingswereld van migranten en gewenste veranderingen tot stand brengen in hun psychopathologie middels cognitieve gedragstherapie als een van de beste behandelmethoden.

Doelgroep

  • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: www.vgct.nl
  • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of de Geneeskunde.
  • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

Twaalf procent van de Nederlandse bevolking heeft een niet- westerse herkomst en negen procent heeft een Westers-allochtone herkomst, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het heeft jaren geduurd voordat migranten een beroep gingen doen op de ggz in Nederland. Volgens het Trimbos-instituut komt deze groep de laatste jaren in toenemende mate naar de verschillende sectoren van de gezondheidszorg, zowel in de somatische als de geestelijke gezondheidszorg. Veel professionals worden tijdens de eerste ontmoeting met deze groep cliënten geconfronteerd met het 'anders zijn'. Zonder de nodige inhoudelijke achtergrond is het lastig om tot de kern van de problematiek te komen.

In deze cursus worden de benodigde aanpassingen uitgebreid aan de orde gesteld en geoefend. Het 'anders zijn' ervaart de professional zo als een nieuwe dimensie waardoor er meer begrip voor elkaar ontstaat. Dit heeft een positieve invloed op de behandeldoelen die met de cliënt zijn opgesteld.

Onderwerpen die ruimschoots aan bod komen, zijn:

  • Inzicht in de eigen culturele vorming zoals cultuurgebonden conditionering en gewoontes.
  • Bewust en cultuur-sensitief omgaan met culturele aspecten.
  • De migrant als cliënt: valkuilen en knelpunten binnen het beroepsmatig functioneren.
  • Het combineren van cultuur-sensitieve aanpak met CGT- methodieken met als doel efficiënt en cliëntgericht behandelen.

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding Cognitieve gedragstherapie.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u de cursus met goed gevolg heeft afgerond. M.b.t. absentie houden wij de regels aan die zijn opgesteld door de beroepsverenigingen.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de VGCT Beroepsvereniging.

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Tijdens deze opleiding hoeft u geen literatuur tot uw beschikking te hebben.

data

Nieuwe opleidingen