Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

De vervolgopleiding cognitieve gedragstherapie bestaat uit 100 contacturen en omvat verschillende behandelvormen en -methoden. Beide vormen een fundamentele aanvulling en verdieping op de basismethoden en -technieken zoals deze zijn geleerd in de basisopleiding cognitieve gedragstherapie.

Doel & methode

De basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie leert u door het bestuderen van de theoretische achtergronden, interactieve bespreking van de leerstof en door oefeningen in de praktijk. U maakt tijdens de bijeenkomsten op systematische wijze kennis met de methoden en interventies. Via modelling door docenten kunt u in de praktijk de interventies en vaardigheden ervaren en leren. Uw vaardigheden oefent u onder andere in rollenspellen, waarbij u wisselend als therapeut en als cliënt zal optreden. Tijdens de praktische oefeningen staat het therapeutische proces en de therapeutische relatie centraal.

U heeft na afloop van de opleiding theoretische kennis van de verschillende therapieën en methoden en bent in staat om:

  • een indicatie te stellen en een afweging te maken wie in aanmerking komt voor de betreffende behandelvorm.
  • het therapeutisch proces en de therapeutische relatie in de behandeling als instrument te gebruiken.
  • de verschillende behandelvormen met bijbehorende technieken en interventies in de behandeling van cliënten toe te passen en uit te voeren.

Doelgroep

  • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl
  • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of de Geneeskunde.
  • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

De opleiding behandelt de theorie en praktijk van cognitieve gedragstherapie ten aanzien van complexere problematiek. De rode draad van de opleiding is het flexibel hanteren van werkzaam gebleken interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de vragen, motivaties, sterke kanten en beperkingen van de cliënt. Van u wordt verwacht dat u casuïstiek inbrengt en zelfstandig opdrachten uitvoert. U leert de algemene competenties die zowel toegepast kunnen worden bij de uitvoering van protocollaire behandelingen als bij behandelingen op maat.

Specifieke aandachtspunten zijn de technieken bij trauma gerelateerde stoornissen en recidiverende depressieve stoornissen. Tevens is specifieke aandacht voor de relatie tussen therapeut en cliënt en de relatie met de partner en het gezin. Tenslotte is er ruimte voor de inleiding van de schematherapie bij persoonlijkheidspathologie. De themaonderdelen zijn niet altijd achter elkaar gepland, rekening houdend met specifieke huiswerkopdrachten waar meer dan 1 week tijd voor nodig is.

Vanuit onze visie op cliëntgericht werken staat de samenwerkingsrelatie tussen cursist en docent, dan wel behandelaar en cliënt, voorop. Hierin worden respectievelijk de cursist en cliënt bejegend als mondige deskundigen wat betreft hun eigen doelen en leven.

Speerpunten tijdens de opleiding:

  • Zelfstandig leren.
  • Sterke koppeling van theorie en praktijk.
  • Docenten coachen, begeleiden, instrueren, stimuleren, modellen, demonstreren, en confronteren zo nodig.
  • Flexibel hanteren van protocollen en cognitieve gedragstherapie op maat volgens processtappen.

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding Cognitieve gedragstherapie.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u de cursus met goed gevolg heeft afgerond. M.b.t. absentie houden wij de regels aan die zijn opgesteld door de beroepsverenigingen.

Accreditatie

CGT vervolgopleiding (100 uur)  is geaccrediteerd door de VGCt en de basiscursus Schematherapie (verweven in deze opleiding) bij Register Schematherapie.

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Wordt binnenkort bekend gemaakt.

data

Nieuwe opleidingen