Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

Als Systeem Therapeutisch Werker sta je met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening, en ben je betrokken bij hulp aan zeer uiteenlopende doelgroepen. Je hebt te maken met veel verschillende soorten vragen. Die vragen benader je vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context altijd relevant is. Deze zeer uiteenlopende onderwerpen staan altijd in relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de zorg.

Als relatiedeskundige zoekt de STW-er de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij de hulpvrager. Gezamenlijk wordt gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in deze samenwerking. Altijd wordt oplossingsgericht gezocht naar hoe cliënten weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven en daarbij weer de eigen veerkracht ontdekken.

Doel & methode

Tijdens de cursusdagen zullen we kort stil staan bij de theorie. Veel tijd wordt besteed aan het oefenen met methoden en technieken. Daarnaast is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Er worden verschillende werkvormen gebruikt zoals Kahoot, (reflectie) oefeningen, rollenspelen, DVD’s met opdrachten. Naast de wekelijkse literatuur wordt  een filmtip gegeven:  een film waarin de thematiek van de bijeenkomst een rol speelt.

Na 4 opleidingsdagen wordt gestart met groepssupervisie. Gedurende de opleiding zijn er 9 supervisiebijeenkomsten zodat de deelnemer aan het einde van de opleiding de vereiste uren supervisie gehad heeft.

Doelgroep

Zorgprofessionals met een afgeronde HBO of WO-opleiding, werkzaam in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg. De cursist moet minimaal 2 dagen in de week werken in een organisatie waar hij of zij het sociale systeem kan betrekken en kan begeleiden bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen.

Bijvoorbeeld: hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACTteams, gezinsvoogden, POH’ers, SPV’ers, Maatschappelijk Werkenden in de GGZ, in de eerste lijn, de  huisartsenpraktijk, binnen de welzijnszorg, het verpleeghuis, de verslavingszorg, de geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg etc. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaats vinden.

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

De opleiding bestaat uit 17 lesdagen van 6 lesuren en is opgedeeld in 4 modules: 

Module 1: Kern systeemtherapie, context en positionering. Hier wordt de basis gelegd van systemische denken en handelen.

Module 2: Perspectieven en therapeutische technieken. Hierbij komen 5 belangrijke perspectieven van systeemtherapie aan de orde en wordt kennisgemaakt met de therapeutische technieken die binnen deze perspectieven ontwikkeld zijn.

Module 3: Het proces in hulpverleningsgesprekken. In 4 bijeenkomsten wordt het hele hulpverleningsproces doorlopen van aanmelding tot afsluiting.

Module 4: Toepassingen in specifieke werkgebieden en probleemgebieden. In deze module wordt stil gestaan hoe de aangeleerde competenties in de eerdere blokken gebruikt kunnen worden op de werkvloer. In dit blok is ruimte voor uitwisselen van ervaringen met verschillende probleemgebieden zoals scheiding, migratie, huiselijk geweld, verslaving en psychiatrie en het werken binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Dit blok zal deels in overleg met de cursisten vorm gegeven worden.

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding Systeem Therapeutisch Werker.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van praktijkopdrachten.

Certificaat

Je ontvangt een bewijs van deelname indien je de cursus met goed gevolg hebt afgerond. Wil je na de opleiding Systeemtherapeutisch werker verder met de opleiding tot systeemtherapeut? Na afronding van STW krijg je een vrijstelling voor 60 uur TTC in de basiscursus. Let op: je moet wel aan de vooropleidingseisen blijven voldoen.

Accreditatie

Geaccrediteerd bij de NVRG. Accreditatie aangevraagd bij de SKJ. 

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Wordt binnenkort bekend gemaakt.

data

Nieuwe opleidingen