Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

Doel & methode

Door de ‘wondervraag’ wordt de cliënt op een ander spoor gezet. De therapeut volgt hem in dit succesverhaal. Er wordt ook gebruik gemaakt van schaal vragen om de voortgang in de therapie richting het doel te bewaken. De klant is de expert en vindt zelf de oplossingen, natuurlijk met support van de therapeut. 

Doelgroep

 • Hulpverleners werkzaam in de (A)GGZ of aanverwante gebieden
 • Hulpverleners in de jeugdzorg
 • Medewerkers in het onderwijs
 • psychiaters
 • (GZ- en Eerstelijns-)psychologen
 • (ortho)pedagogen
 • psychotherapeuten
 • POH-GGZ’ers
 • Cognitief Gedragstherapeuten en Cognitief Gedragstherapeutisch werkers
 • maatschappelijk werkers
 • huisartsen die zich willen verdiepen in recente ontwikkelingen op het gebied van de oplossingsgerichte therapie

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

In de opleiding gaat het om het aansturen op eigen oplossingen. Dàt maakt dat ze passen bij de klant en zijn leefsituatie en ook natuurlijk en blijvend zijn. In deze training wordt deze innovatieve en efficiënte vorm van psychotherapie geïntroduceerd. Actuele, wetenschappelijke inzichten komen aan bod. Oplossingsgerichte therapie is een respectvolle, vaak kortdurende en vriendelijke benadering. Problemen kunnen ook besproken worden, maar de focus ligt op oplossingen en verbeteringen.

De oplossingsgerichte benadering is geschikt voor moeilijke casussen, bij cliënten met weerstand en gebrek aan motivatie en een efficiënte manier om vastgelopen behandelingen vlot te trekken. Er is aandacht voor de oplossingsgerichte gespreksvoering, assessments en interventies en er wordt gekeken naar toepasbaarheid, indicatiestelling en integratie met andere vormen van (psycho)therapie. Ook is er aandacht voor toepassing van oplossingsgerichte benadering in probleemgerichte organisaties en met probleemgerichte verwijzers en collega’s. Na afloop van deze cursus is er kennis van de principes en training in de praktische vaardigheden van oplossingsgerichte korte psychotherapie bij individuele behandeling.

 

We hanteren een afwisseling in werkvormen met casuïstiek van de deelnemers, videodemonstraties en rollenspelen, waarin je wordt uitgedaagd te leren, te oefenen en je grenzen te verleggen.

• theorie inzake de oplossingsgerichte korte psychotherapie; 

• introductie van de oplossingsgerichte gespreksvoering, assessment en interventies; 

• toepasbaarheid indicatiestelling, combinatie andere vormen van psychotherapie; 

• uitgebreide oefening van oplossingsgericht technieken; 

• de therapeutische relatie en de houding van de oplossingsgerichte therapeut; 

• toepassing van de oplossingsgerichte benadering in probleemgerichte organisaties en met probleemgerichte verwijzers en collega’s.

Kennismaking met de principes van de oplossingsgerichte therapie en training in praktische vaardigheden bij individuele behandeling.

 

 

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding Oplossingsgerichte korte psychotherapie.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Schriftelijke toetsing, prestatie in rollenspel (derde sessie) en evaluatie. De deelnemers ontvangen een certificaat op basis van voldoende toetsresultaat, minimaal 75% aanwezigheid en actieve deelname. Voor een certificaat met accreditatie geldt een norm van minimaal 90% aanwezigheid.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u de cursus met goed gevolg heeft afgerond. M.b.t. absentie houden wij de regels aan die zijn opgesteld door de beroepsverenigingen.

Accreditatie

NVvPO

(Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt)

NIP-Eerstelijnspsychologie NIP

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Accreditatiebureau - FGzPt

Registerplein

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Tijdens de opleiding dient u zelf te beschikken over de hieronder aangegeven literatuur.
Daarnaast ontvangt u een digitale reader.

data

Nieuwe opleidingen