Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten
Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact
Uitgangspunt Doel & methode Doelgroep Inhoud Docenten Toetsing & Certificaat Accreditatie Literatuur Data Kosten

Uitgangspunt

Centraal in de cursus staat de vraag: Welke invloed hebben deze veranderingen op uw werkzaamheden als zorgprofessional?

Doel & methode

U maakt tijdens de bijeenkomst op systematische wijze kennis met de veranderingen die hebben plaatsgevonden van de DSM-IV naar de DSM-5. 

Doelgroep

Elke zorgprofessional werkzaam in de GGZ: psychiaters, psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten etc.


 

Inhoud

Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

Achtergronden

 • Ontwikkeling van de DSM-5
 • Verschillen DSM-IV en DSM-5
 • Doel en gebruik DSM-5

 

Theorie en praktijk met behulp van casuïstiek

 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
 • Schizofrenie spectrum, bipolaire stoornissen
 • Depressieve stoornissen met casuïstiek
 • Angst, OCD, en trauma gerelateerde stoornissen
 • Somatische symptoomstoornis
 • Voedings- eet-, slaap-waakstoornissen
 • Dissociatieve stoornissen
 • Eliminatiestoornissen
 • Seksuele disfuncties, Genderdysforie
 • Disruptieve-, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
 • Verslavingsstoornissen
 • Neuro-cognitieve stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoonissen
 • Casuïstiek vertalen naar DSM5

Docenten

Hieronder een overzicht van de docenten die les geven voor de opleiding DSM 5.

Bekijk Alle docenten

Toetsing

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een bewijs van deelname.

Accreditatie

 • Accreditatiebureau NIP A&O | A&G 
 • NIP 1e lijnspsychologie
 • NIP Kind & Jeugd 
 • Registerplein
 • Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 
 • Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 
 • Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 
 • Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 
 • Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Opleidingstraject Agogen
 • Opleidingstraject GGZ-Agogen
 • Opleidingstraject Maatschappelijk werk
 • K&J/OG opleiding - diagnostiek
 • K&J/OG herregistratie

Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Thomassen, projectleider opleidingscentrum, (Please enable JavaScript to view this email address).

Literatuur

Tijdens de opleiding dient u zelf te beschikken over de hieronder aangegeven literatuur.
Daarnaast ontvangt u een digitale reader.

data

Nieuwe opleidingen