Home
Opleidingen
Nieuws
Over Forta
Incompany
Inschrijven
Contact

DSM 5

1 daagse cursus “Van DSM-IV naar DSM-5” Nu ook Incompany! De DSM-5 wordt vanaf 2017 leidend bij de bepaling van verzekerde zorg. Minister Schippers heeft dit laten weten in een brief aan de Kamer. Het besluit van de minister betekent dat zorgverleners vanaf 1 januari 2017 de DSM-5 als uitgangspunt moeten gebruiken bij de beoordeling of er sprake is van een psychische stoornis. Mail voor de incompany mogelijkheden naar opleidingen@fortagroep.nl

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
17 april 20186 uurAmersfoort
10 april 20186 uurRotterdam
Bekijk meer opleidingen

Cognitieve gedragstherapie

Basis opleiding

Cognitieve gedragstherapie is als evidence-based behandelmethode niet meer weg te denken in de huidige praktijk van de psycholoog. Om uw kennis te verdiepen organiseert Forta Opleidingen de basisopleiding cognitieve gedragstherapie.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
9 maart 2018100 uurGroningen
12 april 2018100 uurDeventer, Let op: 10% EarlyBird-korting
25 mei 2018100 uurNijmegen, Let op! 10% EarlyBird-korting
11 mei 2018100 uurAmsterdam
12 januari 2018100 uurMaastricht
16 februari 2018100 uurEindhoven
29 september 2017100 uurDen Haag
7 maart 2018100 uurLeiden
07 september 2017100 uurZwijndrecht
2 februari 2018100 uurUtrecht
1 februari 2018100 uurRotterdam Locatie: Forta Opleidingen
3 november 2017100 uurUtrecht
8 september 2017100 uurUtrecht
15 september 2017100 uurEindhoven
9 juni 2017100 uurAmsterdam
9 juni 2017100 uurUtrecht
23 juni 2017100 uurDeventer
17 november 2017100 uurAmsterdam
11 oktober 2017100 uurLeiden
6 september 2017100 uurRotterdam
13 november 2017100 uurRotterdam Let op: VOL!
Bekijk meer opleidingen

Cognitieve gedragstherapie (blended)

Basis opleiding

Cognitieve gedragstherapie is als evidence-based behandelmethode niet meer weg te denken in de huidige praktijk van de psycholoog. Om uw kennis te verdiepen organiseert Forta Opleidingen de basisopleiding cognitieve gedragstherapie in een combinatie van klassikale lessen en e-learning. De online module is gericht op het versterken van uw persoonlijke competenties.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
22 mei 2017100 uurRotterdam

Cognitieve gedragstherapie

Kind & Jeugd

Cognitieve gedragstherapie is als evidence-based behandelmethode niet meer weg te denken in de huidige praktijk van de psycholoog. Om uw kennis te verdiepen organiseert Forta Opleidingen de basisopleiding cognitieve gedragstherapie specifiek gericht op Kind & Jeugd.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
3 november 2017100 uurRotterdam
1 september 2017100 uur6 lessen in Breda en 10 lessen in Den Haag
2 maart 2018100 uurAmsterdam
12 september 2017100 uurRotterdam

Cognitieve gedragstherapie

Vervolgopleiding (100 uur)

Cognitieve gedragstherapie is als evidence-based behandelmethode niet meer weg te denken in de huidige praktijk van de psycholoog. Om uw kennis te verdiepen organiseert Forta Opleidingen de vervolgopleiding cognitieve gedragstherapie.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
24 november 2017100 uurRotterdam

Cognitieve Gedragstherapie bij cliënten met een licht verstandelijke beperking

volwassenen en jongeren

In Nederland zijn er naar schatting minimaal 55.000 personen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Mogelijk zijn dit er zelfs tienduizenden meer (Ras et al., 2010). Het is in vele opzichten een kwetsbare groep. Naast beperkingen in het intellectueel functioneren komen ook psychiatrische stoornissen en gedragsstoornissen relatief vaak voor. Bij de behandeling van een cliënt is het relevant dat de behandelaar inspeelt op specifieke factoren als expressieve en receptieve taalvaardigheden, het herkennen en benoemen van emoties, het in volgorde kunnen plaatsen van gebeurtenissen en het kunnen onderscheiden van cognities, emoties, gedachten en gebeurtenissen. In deze opleiding leert u cognitieve gedragstherapie succesvol in te zetten bij de behandeling van volwassenen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze opleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten, en duurt in totaal 50 uur. De opleiding past in het VGCT-vervolgtraject.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
Voorinschrijving50 uurRegio Rotterdam (ook incompany mogelijk)

POH-GGZ

De Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg is integraal onderdeel van de Basis-ggz geworden. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problematiek. Patiënten krijgen daardoor sneller de kwalitatieve zorg die ze nodig hebben. De opleiding POH is opgedeeld in modules waardoor cursisten gedurende de hele opleidingsperiode kunnen instromen.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
16 maart 2018120 uurRotterdam, Let op: 10% EarlyBird-korting!
07 april 2017120 uurRotterdam

SM in de praktijk

Onderzoek toont aan dat SM'ers hun voorkeur vaak geheim houden voor hun zorgverleners, ook wanneer hun problemen te maken hebben met hun SM-voorkeur. In de cursus SM in de Praktijk wordt u bekend gemaakt met wetenschappelijke kennis op het gebied van SM. Door video-opnames en een interactieve webinar hoort u de ervaringen van Nederlandse SM'ers zelf en gaan we in op de praktijk: hoe pakt u het aan wanneer een SM'er zich met problemen bij u meldt?

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
4 december 201710 uurOnline te volgen

Groepsleertherapie

De Fortagroep biedt de mogelijkheid voor leertherapie in een groep als onderdeel van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
30 april 201825 sessies, 40 uurRotterdam

Cognitieve gedragstherapie

bij migranten

Cognitieve gedragstherapie is als evidence-based behandelmethode niet meer weg te denken uit de huidige praktijk van de psycholoog. Volgens de literatuur en casuïstische mededelingen is cognitieve gedragstherapie de meest effectieve therapie bij migranten, al dan niet met de benodigde aanpassingen.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
Voorinschrijving25 uurRegio Rotterdam (ook incompany mogelijk)

Cognitief gedragstherapeutisch werker

Stel: je bent zorgprofessional en werkt met mensen die negatieve gedragspatronen hebben en negatieve gevoelens ontwikkelen... Best lastig, complex en vooral: hoe verander je dit? Cognitieve gedragstherapie (CGt) is de best onderzochte, meest toegepaste vorm van psychotherapie van dit moment. Naast angststoornissen wordt de therapie gebruikt bij stoornissen zoals psychosen, depressies, eetproblemen of onbegrepen lichamelijke klachten. Inmiddels passen veel hbo-geschoolden in de zorg gedragstherapeutische procedures toe. In de opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch werker van Forta Opleidingen leert u diverse gedragstherapeutische interventies te verrichten.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
15 maart 201850 uurAmsterdam, Let op: 10% EarlyBird-korting!

Cognitieve gedragstherapie

Relatieproblemen

Relatieproblemen van volwassenen maken deel uit van de meest voorkomende aanmeldingsklachten in de geestelijke gezondheidszorg, met name de vrijgevestigde (groeps)praktijken. Relatietherapie is een veelvoorkomende vorm van therapie. In deze vervolgopleiding besteden we aandacht aan de diverse vormen van CGT bij paren met relatieproblemen. Zowel BMT (of BCT), CBCT, IBCT als web-based toepassingen komen in deze cursus aan bod. Daarnaast worden de voornaamste bevindingen uit onderzoek besproken en maken we aan de hand van een analyse van deze een onderscheid tussen de 'masters' en 'disasters of relationship'. Deze analyse helpt ons om in de CGT goede keuzen te maken voor de inhoud van de therapie. Ook wordt de theorie van IDRR (Intieme Duurzame Realistische Relatie) besproken. Deze theorie is van eminent belang bij de uitleg van de rationale van CGT bij paren, en psycho-educatie bij deze paren in het algemeen.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
Voorinschrijving25 uurLeiden

Cognitieve gedragstherapie

Seksuele problemen

Seksuele problemen en stoornissen komen relatief veel voor in Nederland. Ondanks het feit dat het merendeel van de Nederlanders seksueel actief is en de seksualiteit positief beleeft, is het leed van mensen met problemen met seks vaak groot. Seksualiteit is immers een essentieel aspect van ons mens zijn. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw hebben cognitief gedragstherapeutische theorieën en therapieën een grote ontwikkeling doorgemaakt. CGT behandelmethoden zijn inmiddels gemeengoed in de praktijk van de seksuologie. Ondanks deze ontwikkeling wordt in specifieke Nederlandse CGT- vakliteratuur relatief weinig aandacht aan seksueel functioneren, seksuele stoornissen en sekstherapie besteed. Zo is er geen Nederlands CGT-protocol beschikbaar en het aantal wetenschappelijke artikelen, in vergelijking met andere psychische stoornissen, schaars.
De laatste jaren komt hier verandering in. Het tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie presenteerde in 2012 een themanummer over CGT bij seksuele problemen en stoornissen. In tal van internationale publicaties is seks een hot topic. Het aantal internationale artikel over CGT en seksueel functioneren, inclusief seksuele problemen, is ruim voorhanden.
In de cursus maken we gebruik van de meeste recente bevindingen uit de CGT. In de media woedt een interessante, soms felle, discussie over het seksuele functioneren van mensen. Hierbij zijn onderwerpen als vreemdgaan, porno en (on)trouw dagelijks onderwerpen van discussie. In 2015 besteedde de Tweede Kamer met het oog op de Jeugdwet een aandacht aan dit thema. De vragen die telkenmale wordt opgeworpen is: Wat is normaal? En als seks in onze moderne maatschappij zo alom aanwezig is, wat betekent dat voor onze seksuele ontwikkeling?
Vakgenoten, zoals psychiater De Wachter en de filosofen Verbrugge en Han, wijzen op de aantasting van onze seksuele moraal. Porno vernietigt niet alleen de liefde, maar ook de seks. Volgens het merendeel van de hedendaagse experts op dit terrein kent de seksuele revolutie uit de jaren zestig een keerzijde. Seks is als koopwaar tentoongesteld. Een keerzijde die in de CGT praktijk dagelijks naar voren komt.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
Voorinschrijving25 uurLeiden

POH-GGZ

Positionering van de POH-GGZ in de praktijk

De Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg is integraal onderdeel van de Basis-ggz geworden. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problematiek. Patiënten krijgen daardoor sneller de kwalitatieve zorg die ze nodig hebben. De opleiding POH is opgedeeld in modules waardoor cursisten gedurende de hele opleidingsperiode kunnen instromen.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
18 maart 201818 uurRotterdam

POH-GGZ

Kind en Jeugd

De Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg is integraal onderdeel van de Basis-ggz geworden. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan kinderen met psychische en/of psychosociale problematiek. Patiënten krijgen daardoor sneller de kwalitatieve zorg die ze nodig hebben. De opleiding POH is opgedeeld in modules waardoor cursisten gedurende de hele opleidingsperiode kunnen instromen.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
7 december 201824 uurRotterdam

POH-GGZ

Volwassenen

De Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg is integraal onderdeel van de Basis-ggz geworden. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problematiek. Patiënten krijgen daardoor sneller de kwalitatieve zorg die ze nodig hebben. De opleiding POH is opgedeeld in modules waardoor cursisten gedurende de hele opleidingsperiode kunnen instromen.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
25 mei 201836 uurRotterdam
08 september 201736 uurRotterdam

POH-GGZ

Kortdurende interventies in de POH-GGZ

De Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg is integraal onderdeel van de Basis-ggz geworden. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problematiek. Patiënten krijgen daardoor sneller de kwalitatieve zorg die ze nodig hebben. De opleiding POH is opgedeeld in modules waardoor cursisten gedurende de hele opleidingsperiode kunnen instromen.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
15 februari 201824 uurRotterdam
06 april 201824 uurRotterdam

Schematherapie

Geaccrediteerd bij de VGCt en Register Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die de cliënt helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn en om op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
18 januari 201825 uurRegio Rotterdam (ook incompany mogelijk)
19 oktober 201725 uurRegio Rotterdam (ook incompany mogelijk)

Cognitieve gedrags- en systeemtherapie

Vervolgopleiding

De opleiding cognitieve gedrags- en systeemtherapie is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen en gedragstherapeuten die werken met gezinnen, of individuele behandelingen geven waarin het gezin of gezinsleden betrokken zijn in de behandeling. De opleiding past in het VGCT vervolgtraject. De opleiding is totaal 50 uur.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
Voorinschrijving50 uurRotterdam

Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR)

Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) is de klinische toepassing van 'The Work' van Byron Katie. In deze methode worden disfunctionele cognities en onderliggende overtuigingen opgespoord en uitgedaagd door het stellen van 4 vragen en het omkeren van gedachten.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
Voorinschrijving25 uurAmsterdam

CGT bij depressie

Vervolgopleiding (25 uur)

Depressie is een veel voorkomende stoornis die binnen de GGZ wordt behandeld. In de vervolgopleiding CGT bij depressie wordt ingegaan op verdiepende cognitief gedragstherapeutische technieken. Deze opleiding wordt aangeboden in het kader van de VGCt opleiding als vervolg op de basis/verdiepingscursus van 100 uur. In de vervolgopleiding CGT bij depressie leert u over de diagnostiek en behandeling van depressie. Er worden verschillende verdiepende cognitief gedragstherapeutische technieken besproken. In de cursus ligt de nadruk op het onderscheiden van de verschillende typen van depressie en de differentiatie van depressie met de ongedifferentieerde somatoforme stoornis. Verschillende behandelmethodes komen aan bod binnen het cognitief gedragstherapeutisch kader, zoals CGT bij depressie, preventieve cognitieve training, IPT, Mindfulness en CBASP.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie
23 april 201825 uurRotterdam

Forta Opleidingen | EMDR Driedaagse Basisopleiding

driedaagse basisopleiding

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een protocollaire behandeling voor mensen die lijden aan een posttraumatische stress stoornis, andere trauma gerelateerde stoornissen of een angststoornis. EMDR is een kortdurende behandeling met uitstekende wetenschappelijke evidentie.

Bekijk de opleiding

Startdatum Duur Locatie